دبیرخانه جشنواره

شورای سیاستگزاری :

نصراله آبادیان


سمانه زمانی

سیدعباس طباطبایی

مهرشادکاظمی

بیژن عمویان

محمدمهدی تدین موغاری

دبیربرگزاری : 
بیژن عمویان
رئیس هیات داوران:
محمدمهدی تدین موغاری

نشانی دبیرخانه :
میدان انقلاب،ابتدای خیابان آزادی ،خیابان جمالزاده جنوبی ،خیابان کلهر پلاک ۴۲ مرکز آموزش های فرهنگی وهنری دارالفنون
ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر تلفن ۶۶۵۷۳۰۰۰