اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و محیط کار

مهرداد دشتستانی نفر اول سلامت و محیط کار
نفر اول بخش سلامت و محیط کار
حسین ساکی نفر دوم بخش سلامت و محیط کار
نفر دوم بخش سلامت و محیط کار
مهدی پاسگر نفر سوم بخش سلامت و محیط کار
نفر سوم بخش سلامت و محیط کار

نفرات اول تا سوم این بخش:

 • نفر اول: مهرداد دشتستانی
 • نفر دوم: حسین ساکی
 • نفر سوم :مهدی پاسگر

 

مرتضی ولی الهی شایسته تقدیر
مرتضی ولی الهی
حمید رضا بازرگانی شایسته تقدیر
حمید رضا بازرگانی
سارا خسروی شایسته تقدیر
سارا خسروی
احمد بلباسی شایسته تقدیر
احمد بلباسی
محمد مهیمنی شایسته تقدیر
محمد مهیمنی
مرضیه گرامیان شایسته تقدیر
مرضیه گرامیان
رضا مصطفوی شایسته تقدیر
رضا مصطفوی
پوریا پشت کوهی شایسته تقدیر
پوریا پشت کوهی

نفرات برگزیده بخش سلامت و محیط کار که شایسته تقدیر شناخته شدند:

 • مرتضی ولی الهی
 • حمیدرضا بازرگانی
 • سارا خسروی
 • احمد بلباسی
 • محمد مهیمنی
 • مرضیه گرامیان
 • رضا مصطفوی
 • پوریا پشت کوهی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *