وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

تندیس جشنواره
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

معرفی هیات داوران اولین جشنواره سلامت شهری

محمدمهدی تدین موغاری رئیس هیات داوران (مدرس، مولف و پژوهشگر سینما و عکاسی) مولـف کتاب هـای آشـنایی بـا عکاسـی، عکاسـی کاربـردی ، عکاسـی رنگـی رتـوش فیلـم وعکـس و… عضـو هیـات […]

نفر اول سبک زندگی
سبک زندگی اسلامی و ایرانی

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و سبک زندگی اسلامی و ایرانی

نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:سیده نیلوفر محمودیان نفر دوم:زیبا نوری نفر سوم:علی ابک نفرات برگزیده بخش سبک زندگی اسلامی ایرانی که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم اکبری […]

خانه و خانواده

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و خانه و خانواده

  نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:حمیدرضا بازرگانی نفردوم:محمدرضا بهرام زاده نفرسوم:پریا حیدرزاده   نفرات برگزیده بخش سلامت و خانه و خانواده که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم […]