وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

سالمندان

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت وسالمندان

نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:معصومه حسنی نفر دوم:محمد اصفهانی نفر سوم:مرضیه صادقی   نفرات برگزیده بخش سلامت سالمندان که شایسته تقدیر شناخته شدند: محمد مهیمنی محمدرضا بهرام […]