وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

نفر اول سبک زندگی
سبک زندگی اسلامی و ایرانی

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و سبک زندگی اسلامی و ایرانی

نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:سیده نیلوفر محمودیان نفر دوم:زیبا نوری نفر سوم:علی ابک نفرات برگزیده بخش سبک زندگی اسلامی ایرانی که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم اکبری […]