وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

محیط زیست

اسامی وآثار برتر وبرگزیده ومنتخبین بخش سلامت ومحیط زیست

نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:آرش کشاورز نفر دوم:رضا مصطفوی نفر سوم:زهره غلامی     نفرات برگزیده بخش سلامت و محیط زیست که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم اکبری زهره […]