وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

جشنوار نقش یهار تهران
اخبارجشنواره های فرهنگی هنری

جشنواره های فرهنگی هنری شهر تهران

جشنواره نقش بهار تهران با بدرقه فصل بهار پایان یافت،اولین جشنواره فرهنگی هنری نقش بهار تهران که باهمکاری مشترک اداره فرهنگ وارشاداسلامی تهران،معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران ،هنرستان ها وآموزشگاه […]

تندیس جشنواره
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

معرفی هیات داوران اولین جشنواره سلامت شهری

محمدمهدی تدین موغاری رئیس هیات داوران (مدرس، مولف و پژوهشگر سینما و عکاسی) مولـف کتاب هـای آشـنایی بـا عکاسـی، عکاسـی کاربـردی ، عکاسـی رنگـی رتـوش فیلـم وعکـس و… عضـو هیـات […]